movium.slu.se

Foto: Lars Aage Nilsson

movium.slu.se

Movium Partnerskap

Tankesmedja om begravningsplatser

Många tror nog att tiden står stilla på begravningsplatser. I själva verket är detta platser som snabbt förändras. Samhällets demografi, befolkningens vanor, seder och synsätt på hur begravningsplatser kan användas utvecklas hela tiden. Det ställer nya krav på utformning och förvaltning. Branschen finner dagligen lösningar på de nya krav som ställs och parallellt väcks frågor som forskare söker svar på och utvecklar ny kunskap kring.

 

Tankesmedjan Movium vid SLU hälsar dig välkommen till ett digitalt möte mellan bransch och akademi där du får ta del av aktuella forskningsresultat, får inspiration, kan vädra dina funderingar och diskutera framtida forskningsprojekt kring begravningsplatser.

 

Program:

13.00 – 13.10 Välkomna.

 

 

13.10 - 13.35 Multikulturella begravningsplatser.

Helena Nordh – forskare vid Institutionen för stad och land, SLU.

Helena Nordh är landskapsarkitekt och har studerat hur grönområden används och uppfattas samt vilken betydelse de kan ha för folkhälsan. För närvarande arbetar hon med EU-projektet CEMI där man undersöker om begravningsplatser uppfyller de förändrade och mångsidiga behoven hos människor i det mångkulturella nordvästra Europa.

 

 

13.35 – 14.00 The role of cemeteries in contemporary cities.

Pavel Grabalov - doktorand vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Urban cemeteries may accommodate a variety of functions and to some extent operate as recreational parks of a very special kind. Using a cross-cultural lens I aim to build new knowledge on cemeteries as a distinctive type of public space, using case studies from Scandinavian and Russian urban contexts.

 

 

14.00 – 14.05 Rast.

 

 

14.05 – 14.15 Ängskastellet.

Emma Nilsson och Ossian Trotzig - studenter i landskapsarkitektur, SLU.

Presentation av det vinnande förslaget i årets designtävling om utformning av askgravlunden Linnéan i Borås.

 

 

14.15 – 14.40 Kan döda träd samsas med döda människor? En betraktelse om kulturmiljö, kulturarv, döda träd och begravningsplatser.

Patrik Olsson – universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU.

Patrik Olsson är kulturgeograf med särskilt fokus på det historiska landskapet, kulturarv och frågor om till exempel bevarande, natur/kultur, det biologiska kulturarvet m.m. Han ansvarar för kursen Kyrkogårdsförvaltning.

 

 

14.40 – 15.05 Biologisk mångfald på kyrkogårdar.

Mats Gyllin – forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.

Mats Gyllin har deltagit i olika forskningsprojekt med fokus på urban biodiversitet, tätortsnära rekreation och gränsområdet mellan ämnena ekologi och miljöpsykologi.

 

 

15.05 – 15.15 Rast.

 

 

15.15 – 16.00 Tankesmedjor.

 

 

16.00 – 16.30 Återkoppling från tankesmedjor och summering.

 

 

TID: 3 december 2020 kl 13-16.30

PLATS: Videokonferens via Zoom (länk skickas efter anmälan)

KOSTNAD: Movium partners (kontaktpersoner, användare och premiumpartners) – Gratis. 

Övriga – 500 SEK

 


DATUM

Avslutade aktiviteter