Tankesmedjan
Movium

Movium Forum

Publicerad: tisdag 18 juni 2024

Senast ändrad: måndag 24 juni 2024

Movium Partners kan, i samarbete med medarbetare och/eller studenter vid LTV-fakulteten, ansöka om upp till 15 000 kronor för att genomföra utåtriktade aktiviteter som syftar till att stärka hållbar stadsutveckling eller synliggöra och sprida SLUs forskning inom detta område. Medlen kan exempelvis användas för att arrangera mindre konferenser, föreläsningar, seminarier, rundabordssamtal eller workshops.

Vad kan man söka för?

 • Kostnader kopplade till genomförande av aktiviteter såsom workshops, seminarier och konferenser
 • Går ej att söka medel för lön eller annat arvode

Hur mycket kan man söka?

 • Tillgängliga medel att söka: <15 000 kronor (totalt 50 000kr/år)

När kan man söka

 • Öppnar januari 2025, löpande ansökningar

Formella krav

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Huvudsökande måste vara Movium Partners
 • Medarbetare eller studenter vid LTV-fakulteten måste vara medsökande

Mall för ansökan kan laddas ner här. Mall för budget kan laddas ner här. Ansökan i sin helhet ska skickas som pdf till Moviums funktionsmail: movium@slu.se

Bedömning och beslutsprocess

Bedömning av ansökningarna kommer göras av SLU Tankesmedjan Moviums verksamhetsledare och SOU-enhetschef, och administreras av Movium Partnerskaps koordinator. Erbjudandet öppnar i januari 2025 och kommer initialt att erbjudas löpande. Beslut kommer att fattas senast 10 arbetsdagar efter att ansökan har skickats in. Om antalet ansökningar blir stort, kommer processen att övergå till fyra ansökningstillfällen per år.Följande kriterier gäller för bedömning och rangordning av ansökningar:

 • Samhällsnytta
  Aktiviteten adresserar en viktig samhällsutmaning inom området hållbar stadsutveckling, och har stor potential att bidra till att initiera och/eller sprida forskning från och av SLU.
 • Genomförbarhet
  Upplägget är realistiskt och lämpligt utifrån syfte.