Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
HUR STÅR DET TILL MED SVERIGES LEKPLATSER?

Faktabladets omslag. Barn leker på lekredskap. Foto.

Allmänna, kommunalt förvaltade lekplatser är viktiga platser för barns utomhuslek. Men hur många sådana lekplatser finns det idag och hur såg det ut tidigare? Vilken kvalitet har de och hur kan kvalitet undersökas? I det här faktabladet redovisas resultat av ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt. Författare: Märit Jansson och Julia Schneider.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

....handlar om den urbana vegetationens betydelse för luftkvalitet Författare är Håkan Pleijel, Jenny Klingberg, Malin Gustafsson, Henrik Sjöman, Clara Larsson.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

Faktabladets omslag. Barn på lekredskap. Foto.

torsdag 4 maj 2023

Faktablad: Hur står det till med Sveriges lekplatser?
I Movium Fakta nr 2, 2023, redovisas resultat av ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt om lekplatser.
Faktabladets omslag, ett träd vid en sjö. Foto.

tisdag 7 mars 2023

Faktablad: Fria eller fälla 2.0
Movium Fakta nr 1, 2023, handlar om vilka träd som bör fällas och vilka som bör lämnas kvar.
Faktabladets omslag. Mås med bo i takränna. Foto.

tisdag 20 december 2022

Faktablad om urban viltförvaltning
Movium Fakta nr 6, 2022, handlar om urban viltförvaltning.