Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
Urban lek Under 150 år
Faktabladets omslag: Tranebergsängen, Traneberg, Stockholm. Foto: Petersens/Stockholmskällan.

Under de senaste 100 åren har platser för barns lek genomgått en radikal förändring. Efter att ha lekt på gator och bakgårdar vid förra sekelskiftet leker barn idag på designade och säkerhetsbesiktigade lekplatser. Hur gick denna omvandling till? 
Författare: Lena Jungmark.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

… publicerar vi i månadsskiftet maj/juni. Som vanligt ger vi ut tre faktaspäckade nummer under våren och tre under hösten.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

Omslag: Tranebergsängen, Traneberg, Stockholm. Foto: Petersens/Stockholmskällan.

torsdag 25 april 2024

Läs Movium Fakta nr 2, 2024: Urban lek under 150 år
I Movium Fakta nr 2, 2024 ser vi på hur platser för barns lek, under de senaste 100 åren, har förändrats.
Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Faktabladets omslag, rabatt med buskar. Foto.

tisdag 19 december 2023

Faktablad: Utvärdering av torktoleranta buskar
I detta faktablad presenteras resultatet av en ny studie av buskars torktålighet.