Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
URBANA PLANTERINGAR MED  NATUREN SOM FÖREBILD

Faktabladet omslag, kvinna på äng. Fotomontage.

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt. Författare: Hanna Lange.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

… presenterar vi resultatet av en alldeles ny studie av buskars torktålighet i urban miljö. Författare är Henrik Sjöman, Andrew Hirons, Sanna Ignell, Johan Slagstedt.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

Faktabladet omslag, kvinna på äng. Fotomontage.

torsdag 16 november 2023

Faktablad om urban miljö med naturliga växtsamhällen!
I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen...
Faktabladets omslag, beskärning av trädkrona. Foto.

fredag 29 september 2023

Faktablad: Beskärningsårstider – Omdiskuterat ämne med skral forskningsbakgrund
I Movium Fakta nr 4, 2023 sammanfattar vi kunskapsläget om beskärningstidpunkter.
Faktabladets omslag. Allé. Foto.

fredag 18 augusti 2023

Faktablad: Den urbana vegetationens betydelse för luftkvaliteten
I Movium Fakta nr 3, 2023, vill vi reda ut växtlighetens påverkan på stadens luftkvalitet.