Tankesmedjan
Movium

Grunden i SLU Tankesmedjan Moviums partnerskap (kallat Movium Partnerskap) är samverkan mellan Movium partners och SLU. Movium partners får ta del av alla SLU Tankesmedjan Moviums tjänster och publikationer, ingå i samverkansprojekt, söka aktivitetsmedel samt få hjälp och ta del av kunskap på en mängd sätt.

Sök 15 februari och 15 oktober

SLU:s anställda kan tillsammans med Moviums partners söka projektmedel från Movium Partnerskap två gånger per år, 15 februari och 15 oktober. Aktivitetsmedel, upp till 50 tkr, kan sökas kontinuerligt av Moviums partners och av SLU:s anställda under året. Läs mer under rubriken Projekt och aktiviteter.

Movium prenumerationstjänster

Personer som är anslutna till Movium Partnerskap har tillgång till alla Moviums prenumerationstjänster (Tidskriften STAD, Movium Fakta, Movium Rådgivning, Movium Plantarum).

Movium Forum

Partners har exklusiv tillgång till Movium Forum där anställda inom SLU-landskap kan ge inspel till allmänna frågor kring planering, gestaltning och förvaltning av urbana landskap, genomföra föreläsningar, workshoppar, tankesmedjor, kreativa samtal och rundabordssamtal samt hjälpa till med översyn av enklare dokument.

Webbinarium

Movium kan bekosta föreläsare som kan vara av allmänt intresse i branschen åt Moviums partners, om detta genomförs som öppna webbinarium.

Kontakt

Koordinator för Movium Partnerskap är Harald Klein.

Partnerskapnyheter

Faktabladets omslag. Allé. Foto.

fredag 18 augusti 2023

Faktablad: Den urbana vegetationens betydelse för luftkvaliteten
I Movium Fakta nr 3, 2023, vill vi reda ut växtlighetens påverkan på stadens luftkvalitet.
Kollage av de tre finalistförslagen.

tisdag 9 maj 2023

Finalister utsedda
Se förslagen som gått till final och läs juryns motiveringar till studentdesigntävlingen 2023; Utomhus ceremoniplats – Kyrkholmen i Skellefteå!
Fåglar i himlen och träd, reflekteras i vatten. Illustration.

fredag 5 maj 2023

Reder ut begreppen
Slut på förvirringen! Nu kommer en ny bok om alla de olika begrepp som används inom begravningsverksamheten. Boken underlättar för alla som kommer i kon...