Tankesmedjan
Movium

Grunden i SLU Tankesmedjan Moviums partnerskap (kallat Movium Partnerskap) är samverkan mellan Moviums partners och SLU. Som Movium Partner får du ta del av alla SLU Tankesmedjan Moviums tjänster och publikationer, ingå i samverkansprojekt, söka aktivitetsmedel samt få hjälp och ta del av kunskap på en mängd sätt.

Sök projektmedel

SLU:s anställda kan tillsammans med Moviums partners söka projektmedel från Movium Partnerskap. Nästa ansökningstillfälle är 15 oktober. Aktivitetsmedel, upp till 50 tkr, kan sökas kontinuerligt av Moviums partners och av SLU:s anställda under året. Läs mer under rubriken Projekt och aktiviteter.

Movium prenumerationstjänster

Personer som är anslutna till Movium Partnerskap har tillgång till alla Moviums prenumerationstjänster (Tidskriften STAD, Movium Fakta, Movium Rådgivning, Movium Plantarum).

Movium Forum

Partners har exklusiv tillgång till Movium Forum där anställda inom SLU-landskap kan ge inspel till allmänna frågor kring planering, gestaltning och förvaltning av urbana landskap, genomföra föreläsningar, workshoppar, tankesmedjor, kreativa samtal och rundabordssamtal samt hjälpa till med översyn av enklare dokument.

Webbinarium

Movium kan bekosta föreläsare som kan vara av allmänt intresse i branschen åt Moviums partners, om detta genomförs som öppna webbinarium.

Kontakt

Koordinator för Movium Partnerskap är Harald Klein.

Partnerskapnyheter

Johan Folkesson. Porträttfoto.

torsdag 11 april 2024

Hallå där Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket och Movium Partner
SLU Tankesmedjan Movium kollar läget hos våra partners och vad som är aktuella frågor just nu. Lina Berglund-Snodgrass har knackat på hos Johan Folkesso...
Ritningsliknande illustration med texten "Mellan-Rummet".

tisdag 9 april 2024

Mellan-rummet
Den 22 april startar ’Mellan-rummet’, en 72h-utlysning som efterfrågar en rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö, främst riktad till nyexamine...
Thomas Randrup. Porträttfoto.

tisdag 9 april 2024

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön
SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att u...