Tankesmedjan
Movium

Annonsera

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Senast ändrad: torsdag 7 december 2023

ANNONSERA I TIDSKRIFTEN STAD

 
Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap är här! Tidskriften STAD fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. Vi når beslutsfattarna, planerarna och landskapsarkitekterna. Vi har den urbana utvecklingen i fokus – var den än sker. För oss är den stora staden lika viktig som den mindre tätorten. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.
 
UTGIVNINGSPLAN 2023
Nr 40
Utgivningsdag 6/3   –   Annonsbokning 3/2   –   Materialdag 10/2
 
Nr 41
Utgivningsdag 5/6   –   Annonsbokning 21/4   –   Materialdag 28/4
 
Nr 42
Utgivningsdag 18/9   –   Annonsbokning 18/8   –   Materialdag 25/8
 
Nr 43
Utgivningsdag 4/12   –   Annonsbokning 27/10   –   Materialdag 4/11

UTGIVNINGSPLAN 2024
Nr 44
Utgivningsdag 11/3   –   Annonsbokning 9/2   –   Materialdag 16/2
 
Nr 45
Utgivningsdag 10/6   –   Annonsbokning 3/5   –   Materialdag 10/5
 
Nr 46
Utgivningsdag 16/9   –   Annonsbokning 16/8   –   Materialdag 23/8
 
Nr 47
Utgivningsdag 9/12   –   Annonsbokning 1/11   –   Materialdag 8/11

TEKNISKA FAKTA
Annonser bokas på annons@mediarum.se och levereras till samma adress som tryckoptimerade PDF-filer, 300 dpi, CMYK.
Tryckeri: TMG Öresund. Papper: Munken Polar Rough.
Tidningens format: 215 x 280 mm med satsytan 175 x 237 mm.
Uppslags- och helsidesannonser levereras med 3 mm utfall. Nödvändiga korrigeringar i annonsmaterial debiteras med 800 kr/tim.
Se pdf nedan för format och annonspriser. Annonspriserna är exklusive moms. 
 
KONTAKT
Vid frågor kontakta Moviums samarbetspartner:
Mediarum Sverige AB
08-644 79 60
info@mediarum.se

Annonsprislista 2023