Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

PROGRAM – AKTIVITETER 2020:

 
Barnkonventionen – Mål 11
20 oktober, digitalt >> 
 
Parkens storlek? – Mål 11
21 oktober, digitalt >>

Rådgivardag: Växter och växtbäddar
2 december, digitalt
 
Tankesmedja begravningsplats
3 december, digitalt

. . . . . . . . . . . . . . . . .

  

Köpenhamn på cykel flyttas
till våren 2021 >>
 

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>