Movium Bokhandel

 
Movium har under åren gett ut många publikationer – böcker, skrifter, rapporter, faktablad och Tidskriften STAD.
 
Du kan köpa dem i tryckt format i vår externa nätbokhandel. Många av våra publikationer kan du kostnadsfritt ladda ner som pdf:er