movium.slu.se

Bild: Kristianstad kommun

Workshop Grönplaner

Interregprojektet Urban Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun bjuder, i samarbete med Tankesmedjan Movium vid SLU och Kommunförbundet Skåne, in till en workshop om kommunala grönplaner.

 

Workshopen kommer att diskutera verktygslådan för vad som bör ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som behöver göras, hur en bra process kan utformas samt implementeringsarbete. Workshopen ger även inspel till Boverket och Naturvårdsverket som planerar att  ta fram en nationell vägledning för kommunal grönplanering under 2020.

 

 

 

PDF icon Inbjudan och program

Digital workshop

ANMÄL >>

DATUM