Tidskriften STAD 21 – Barn har sin plats i staden!

Temat för Tidskriften STAD nr 21 är Barn har sin plats i staden! och handlar om barnperspektiv i planeringen.

 

Tar vi hand om våra minsta?

I sin ledare reflekterar chefredaktör Titti Olsson över hur vi talar om barns utemiljöer. Vilka samhällen och medborgare skapar vi? Läs ledaren >>

 

I huvudet på en planerare

Vad bör en planerare göra för att gynna en barnvänlig planering? Arkitekt Kerstin Nilermark granskar både sig själv och Plan- och bygglagen. Läs artikeln >>

 

Barn tar inga risker

Kompetensen om barns lek måste generellt öka hos olika aktörer som har ansvar för barn och deras miljöer, skriver Krister Svensson, vd för Play Design Sweden. Läs debattartikeln >>

 

Barns livskvalitet avgörande

Livskvaliteten för barn i världens urbana miljöer kommer att spela en avgörande roll för mänsklighetens utveckling och globala framtid, skriver Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen. Läs debattartikeln >>

 

Trygghet en demokratifråga

Trygghet är ytterst en fråga om demokrati och rätt till det offentliga rummet, menar Karin Andersson.  Läs hennes reflexion >>

 

Bonusmaterial:

 

Hej Kerstin Nordin!

Titti Olsson intervjuar Kerstin Nordin, som forskar om barnkartor i GIS vid SLU i Uppsala. Vad gör GIS lämpat för att få fram barns eget perspektiv? Läs artikeln >>

 

Barns intressen måste tas tillvara

När det gäller barnens intressen i stadsbyggandet finns det anledning att agera. De kompakta städernas uterum utformas inte för barnens bästa, skolorna blir större och avstånden mellan hemmen och skolorna ökar, skriver Pia Westford, Boverket. Läs debattartikeln >>

 

Sjuhundra mosaikbilder 

Skolgården är en betydelsefull plats i alla barns liv. Att vara med och utveckla sin skolgård ger erfarenheter av demokrati på riktigt, skriver landskapsarkitekt Lena Jungmark. Läs artikeln >>


Hon vill skapa städer för möten

8 80 Cities är en Toronto-baserad organisation som arbetar med barn- och äldreperspektiv som normkritiska verktyg för att bygga bättre städer. Caroline Dahl samtalar med Amanda O’Rourke, nytillträdd vd. Läs artikeln >>