Tidskriften STAD 14 – Lager på lager

Temat för Tidskriften STAD nummer 14 är Lager på lager – vårt moderna kulturarv

 

Lager på lager – Chefredaktör Titti Olssons ledare om vårt moderna kulturarv.

Under andra halvan av förra århundradet revs många av våra stadskärnor för att utplåna en förgången tid och ge utrymme för modernitet. Men även när platser försvinner finns minnet kvar. Minnen är också kulturarv.

 

Hej Johan Folkesson!

Som medlem i Akademin för landskapsarkitektur är du med och arrangerar ett seminarium i Växjö den 4:e oktober med titeln Tätt intill. Underrubriken lyder: Om förtätning med kvalitet i den växande medelstora staden. Varför har ni valt det temat?

Han lyfter fram det offentliga rummet

2015 utsågs Adam Gebrian till Årets arkitekt i Tjeckien. Hans mission är att tala med allmänheten om de offentliga rummens betydelse. Caroline Dahl möter honom i ett samtal.

Med blicken mot framtiden

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har på uppdrag av regeringen formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 då målet bland annat är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

DEBATT – Riv mer!

Det rivs för lite idag och framför allt rivs fel byggnader. Våga riva mer i stadskärnan, uppmanar Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.