PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.
 
STAD utkommer med fyra nummer per år.
 För 2020 gäller:
Nr 28: 9 mars
Nr 29: 25 maj
Nr 30: 21 september
Nr 31: 7 december
 
Tidigare nummer kan du köpa i Movium Bokhandel.
 
Teckna prenumeration! 
En helårsprenumeration på 4 nummer av Tidskriften STAD kostar 396 kronor.
Utlandsprenumeration i Europa kostar 596 kronor.
Studentpris 300 kronor. (Alla priser inkl. moms).
 
Fyll i formuläret nedan för att påbörja din prenumeration av Tidskriften STAD! Faktura kommer på posten. Din prenumeration löper på tills vidare. Vill du säga upp din prenumeration så gör du det skriftligen till movium-prenumeration@slu.se