Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1996

Dammar

Publicerad 1 maj 1996

Dammar hittar man på bostadsgårdar, skolgårdar, parker, torg och gaturum. Hur de anläggs beror på funktion och önskemål. Ska det t ex vara en stramt arkitektoniskt utformad damm eller en mjuk och naturlik ekologisk damm? Faktabladet tar upp metoder och utrustning för anläggning och underhåll av dammar i offentlig miljö som tillförs rent vatten, d v s kran- eller regnvatten.

Sidor