movium.slu.se

Nyhet
Case: Köpenhamn

Upplev Köpenhamn på cykel

Publicerad 10 juni 2022

På studieresan diskuterar och utvärderar vi den lekfulla staden utifrån urban design, materialval och hållbar stadsutveckling i både nya och etablerade stadsrum i centrala Köpenhamn. Under första dagen kommer vi att se stora delar av centrala Köpenhamn på cykel med intressanta stopp på vägen. Andra dagen, till fots, blir mer fokuserad med observationer och diskussioner vid intressanta stadsmiljöer i innerstaden kring bland annat kampen om utrymmet och hur det används i den förtätade staden. Ett särskilt fokus riktar vi mot barns och ungas lekmiljöer på lekplatser och skolgårdar. Studieresan vänder sig till dig som till exempel arbetar med landskapsarkitektur, stadsplanering, social hållbarhet och implementering av barnkonventionen i urban planering.


Som guide har vi med oss Köpenhamnaren och kultursociologen Benny Schytte och från Movium deltar Lena Jungmark, vår nationella koordinator för barns och ungas utemiljö. Ett preliminärt program med anmälningsmöjligheter kommer inom kort.


När: 22–23 september med övernattning

Var: Köpenhamn

Frågor: Fredrik Jergmo

FREDRIK JERGMO

Sidor