movium.slu.se

Koppartälten i Hagaparken. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

Ståthållare Gunnar Holmgren, parkchef Gunnar Björkman och Fredrik Jergmo, Movium.

movium.slu.se

Stora Pelousen med Brunnsviken i blickfånget. Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet

Sveriges första Nordic Green Space Award till Hagaparken

Publicerad 4 september 2013

Som första park i Sverige, och femte i Norden, får Hagaparken utmärkelsen Nordic Green Space Award.

 

Parken bedömdes av en femmanna jury från Sverige, Norge och Danmark under ledning av Moviums Fredrik Jergmo. Priset togs emot av kungens ståthållare Gunnar Holmgren vid Stadsträdgårdsmästarnas kongress i Solna.

 

Juryns motivering vid prisutdelningen

Hagaparken är en välbevarad och välskött landskapspark med stora kulturvärden. Den förmedlar sin historia på ett föredömligt sätt. Hagaparken har stora naturvärden och är med sina gamla träd och sitt rika djurliv en viktig del i Nationalstadsparken, mitt i storstaden. Hagaparken är ett givet besöksmål för hela Stockholmsregionen och för besökare och turister från andra delar av Sverige och världen.

 

Kvalitetsstandard

Nordic Green Space Award är en kvalitetsstandard som tagits fram av Danmark, Norge och Sverige. Visionen är att stärka uppmärksamheten och medvetenheten om parker och grönområden av hög kvalitet. Målet är att höja standarden på våra parker och grönområden och göra dem attraktiva för brukare, gäster och turister samt park- och naturförvaltare.

 

Juryn bestod av:

 

Fredrik Jergmo, Movium, juryns ordförande och fackman i juryn

Karen Sejr, Skov & Landskab, Köpenhamn, Danmark, fackman i juryn

Rune Hesjedal, Bergen kommune, Norge, fackman i juryn

Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening, lekman i juryn

Dan Rosenholm, Fotograf och trädgårdsskribent, lekman i juryn

 

Lär mer om Nordic Green Space Award på www.greenspaceaward.com och www.stadstradgardsmastare.org.

Sidor