movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson.

Nyhet

Stadsträdsintresserade sökes för Vinnova-projekt

Publicerad 25 november 2013

I mitten av november höll Movium tillsammans med SLU i Alnarp en workshop om stadsträd i Hässleholm för att hitta partner och goda utvecklingsprojektidéer till det Vinnova-finansierade projekt som SLU Alnarp planerar inom stadsträd. Mötet samlade deltagare från kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, plantskolor, arborister och projekt från Kungsbacka i väster till Karlskrona i öster och från Eksjö i norr till Malmö i söder.

 

Vinnova har beviljat medel till Movium och Alnarp under hösten 2013 för en förstudie och för att skriva en fullständig ansökan om ett tvåårigt projekt under åren 2014-2016 med en totalbudget på förhoppningsvis över 20 Mkr.

 

I den preliminära projektplanen är tanken att projektet ska ta upp fem huvudområden

– Övervakning och analys av de urbana träden

– Webhub för datainsamling, analys och informationsspridning

– Utbud och användning av trädarter, motståndskraftiga mot sjukdomar och skadegörare

– Anläggning, skötsel och gestaltning

– Medborgardialog gällande träd i städer

Vinnova vill skapa innovativa lösningar och system och finansierar upp till 10 miljoner kronor men kräver medfinansiering med minst lika stor del.

 

Unik möjlighet

 

– Detta är en unik möjlighet för oss i branschen att få en kraftfull utveckling av hela stadsträdsområdet säger Johan Östberg på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning som är en av de drivande i förstudien och som nyligen doktorerade på stadsträd i Alnarp.

 

Vid Hässleholmsträffen gav Johan Östberg en överblick av den internationella utvecklingen inom stadsträdsområdet och visade hur vi i Sverige kan bidra. En stor utvecklingspotential finns till exempel i att hitta former för att sammanställa alla de inventeringsdata som finns idag om stadens träd i kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag med flera och använda dem för övervakning och analys.

 

– Ett långsiktigt mål är att få en löpande övervakning av hur de svenska stadsträden mår och utvecklas som del av SLU:s ansvar för övervakning av miljösituationen i Sverige. Nu finns sådan övervakning inom bland annat skogen, jordbruket, vatten och fiske men inte inom det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” som också ingår i SLU:s ansvarsområden, förklarar Johan Östberg.

 

Söker fler partner

 

Göran Nilsson har sedan länge koordinerat frågor om stadsträd hos Movium och är Moviums projektledare för förstudien.

 

– Vi söker nu projektpartner som vill passa på att koppla påbörjade och/eller planerade projekt inom stadsträd under åren 2014-2016 till Vinnovaprojektet. Det kan till exempel vara inventeringar, trädplaner och vårdplaner där planerings- och utvecklingsdelar kan ingå och där det finns möjlighet att få finansiering upp till 25 %, förklarar Göran.

 

Insatser i form av egen tid eller köpta konsulttjänster kan räknas in i projektets totala medfinansiering. Projektpartner får tillgång till projektets samlade kompetens som stöd i det egna utvecklingsarbetet och får direkt tillgång till arbetet och resultaten i projektet. Det ger en grund för att utveckla innovativa lösningar.

 

– Mötet i Hässleholm gav många intressanta kontakter med potentiella partners, men vi vill få kontakt med många fler, betonar Göran Nilsson.

 

Intresserade uppmanas att kontakta Johan Östberg, Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, tel 040-415126, johan.ostberg@slu.se för en förutsättningslös diskussion om medverkan i det förhoppningsvis kommande Vinnova-projektet. Ansökan ska skickas in den 30 januari 2014 så fram till jul finns det möjlighet för intresserade att anmäla sitt intresse. Medverkan nu är preliminär och det bindande beslutet att medverka eller ej kommer först i början av sommaren 2014 om ansökan blir beviljad.

Bengt Persson
Samverkanslektor vid
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
SLU i Alnarp

Sidor