movium.slu.se

Skogskyrkogården i Stockholm. Foto: Nina Warnolf.

Nyhet

Obligatoriska planer för vård och underhåll

Publicerad 26 mars 2014

Kyrkogårdar och begravningsplatser är några av de äldsta trädgårdsanläggningarna som finns bevarade. Många av dem är kulturminnesskyddade. Från och med 1 januari 2014 måste en vård- och underhållsplan upprättas för alla kyrkogårdar, något som tidigare varit obligatoriskt för byggnaderna men inte för kyrkogårdarna.

 

Den 24 mars ordnade Movium ett seminarium om hur en vård- och underhållsplan upprättas och vilka aspekter den ska innehålla och ta hänsyn till.

 

En vård- och underhållsplan upprättas enligt Kulturmiljölagen efter en vägledning av Riksantikvarieämbetet. Den beskriver kyrkogårdens historia, hur den ser ut idag och presenterar en utvecklingsplan, med fokus på både kulturhistoriska och biologiska värden. Flera aktörer är inblandade i upprättande av planen, bland annat antikvarier, arkitekter, biologer och andra yrken med grön kompetens.

 

På plats för att föreläsa och ge konkreta tips var bland annat Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift, med stor erfarenhet av vård- och underhållsplaner, och Jonas Haas, handläggare vid Länsstyrelsen Skåne. Seminariets deltagare fick en inblick i hur en vård- och underhållsplan ska upprättas, vilka arkiv och källor som kan användas och hur de anställda kan tas in i arbetet. 

 

Läs Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen.

Karin Andersson

Sidor