movium.slu.se

Nyhet

Hej Neil Sang!

Publicerad 15 juni 2020

Du är forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU och har slutfört projektet DELUGE där du prövar planeringsverktyget Geodesign tillsammans med Lomma kommun. Projektet har stöd från Movium Partnerskap. Vad är Geodesign?

– Geodesign är en strategi för samarbetsplanering som syftar till att bygga konsensusbaserade lösningar på omtvistade frågor tidigt i planeringsprocessen genom att ge evidensbaserad feedback om den sannolika effekten av ett designförslag. Syftet är att man i diskussionen ska kunna fokusera på designförslagets konsekvenser och tona ner tekniken bakom bevisen (till exempel GIS) i bakgrunden.

 

Kan du berätta om projektet DELUGE och de scenarier du utvecklat med Lomma kommun?

– DELUGE testade en specifik implementering – Geodesignhub.com – som ett online-verktyg för att diskutera designlösningar i team. Lomma kommun har en snabbt växande befolkning och behöver därför hitta sätt att förse den nya befolkningen med bostäder samtidigt som man respekterar nationella mål för att skydda jordbruksmark och naturområden. Kommunen står också inför stigande havsnivåer och allt allvarligare översvämningar från det stora avrinningsområdet, så problemet med var man ska bygga nya bostäder är svårt att lösa. DELUGE hjälpte planerare att utforska olika alternativ.

 

Fanns det fler samarbetspartners?

– Ja, projektet var en del av International Geodesign Collaboration (IGC), som är ett gemensamt arbete mellan 80 universitet över hela världen för att utveckla projekt runt ett antal bestämda frågeställningar. Tanken är att lärdomar ska kunna dras genom att man jämför olika lösningar som utvecklats.

 

Ledde projektet till några bestående resultat?– Projektet innebar ett teoretiskt forum där planerare kunde utforska lösningar, så det matades inte direkt in i planeringsprocessen. Resultaten har dock publicerats i en ny bok från ESRI Press, se här.

 

Jobbar du fortfarande med Geodesign?

– Ja, jag fortsätter att vara aktiv inom IGC. Geodesign är nu en fast del av masterskursen i ”Avancerad digital landskapsanalys”. Själv arbetar jag med forskningsansökningar.

 

Berättat för Harald Klein

Sidor