movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Barn i staden

Publicerad 9 mars 2018

Under en vecka praoade jag på Movium där min främsta uppgift var att undersöka vad ungdomar tycker om de nuvarande utemiljöerna i städerna och hur de skulle vilja att det såg ut i framtiden. För att undersöka detta gjorde jag en enkät som jag sedan delade på sociala medier.

 

Vissa är rätt nöjda med hur utemiljöerna ser ut idag medan andra vill ha mer. I undersökningen visade sig också att många gärna vill ha fler sportaktiviteter såsom löpspår, multiarenor, skateparker och utegym. Ungdomar vill också kunna sitta ner på bänkar och umgås med andra. Många tycker också om naturen och skulle gärna ser mer natur i staden, exempelvis fler parker, fler träd och fler öppna gräsytor.

 

Sportaktiviteterna kan anläggas i skolornas närområde vilket gör det möjligt för ungdomar att nyttja dessa ytor under skoltid, som på raster, men man kan också använda ytorna på idrottslektioner. Här ska även öppna gräsytor och bänkar anläggas. Efter skolan ska fler kunna komma hit oavsett om man går på den intilliggande skolan eller ej. Här kan man träna men också kunna sätta sig ner på en bänk och blicka ut över ett landskap där träd reser sig runt en stor gräsmatta. Men det ska också sättas upp mycket belysning så att alla ska kunna känna sig trygga.

 

Så slutsatsen av min undersökning blir att anlägga diverse sportaktiviteter, grönytor och bänkar. Här kan ungdomar umgås under skoltid och efter skoltid kan man möta andra. Detta blir en mötesplats där man får chansen att lära känna nya människor. Här kan man spela fotboll eller åka skateboard och sedan sätta sig ner på en bänk och umgås. 

FILIP CARLSSON
Klass 8a, Kubikskolan i Helsingborg

Sidor