Nätverket Park-Gata-Torg

I dagens städer ställs det allt högre krav på mångfunktionella parker, gator och torg. Gator ska inte längre enbart fungera som transportsträckor utan även fylla sociala funktioner. Gränsen mellan definitionen av vad en park och ett torg är suddas alltmer ut.
 
I detta nätverk samtalar vi om stadens offentliga rum ur ett planerings-, skötsel- och förvaltningsperspektiv.
 
För information om aktuella frågeställningar kontakta nätverkskoordinator Göran Nilsson.

Sidor