Krönika
Staden och barnen

Skolgården ska utvecklas, inte avvecklas

Publicerad 23 april 2013

Det kom en fråga till Movium: Hur gör man så att elever kan få rast utomhus utan att släppa ut dem på marken? Frågan gällde om man kan placera skolgårdar på hustak.

 

Där – högt uppe – finns det massor av frisk luft. Klimatet är visserligen extremt (blåst, torka, solinstrålning), men det går förhoppningsvis ändå att etablera grönska och skapa lä på taken. Sinnrika lösningar på nätkonstruktioner håller barnen, bollar och flygande läxuppgifter på plats utan att skada oss vuxna nere på gatan. Så vad väntar vi på?

Vilka problem löses?

 

Frågan är vilka problem vi löser genom att förvara barnen på taken istället för att släppa ut dem på marken. Är skälet att vi vill tillfredsställa politiska viljor och penningstinna markexploatörer – som kämpar för att förtäta staden? Eller föräldrar som oroar sig för busar och kidnappare, glasskärvor och begagnade kanyler – och ser takskolgårdar som en räddningsplanka för sina fantasier?

 

Läroplanen för grundskolan bygger på att skolan ska vara en integrerad del av samhället. Läroplanen slår fast att skolan ska främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Skolan ska förbereda barn och unga att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Undervisningen måste belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta, kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. I läroplanen slås det också fast att ”Ett sådant arbete måste ske i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället”.

Var finns logiken?

 

Var finns då logiken att lyfta skolgårdarna till väders? På takskolgårdar skulle barn och unga ännu mera än idag isoleras från vad som pågår i samhället runtomkring. Har vi inte gjort det så det räcker? Vi har en ”back-seat-generation” som skjutsas vart de än ska. Oroliga föräldrar som inte låter barnen gå någonstans själva. Barn och unga som lärt sig att aldrig prata med människor de inte känner.

 

Skolgårdar på tak riskerar att driva samhällsutvecklingen i fel riktning. Generellt sett befriar livet på taket barnet från spontana möjligheter att se och lära känna vad som händer i samhället runtomkring skolan. Så vill Movium inte ha det.

Skolgården plats för möten

 

Låt oss göra tvärtom. Satsa på större, fler och mer levande skolgårdar på marken. Gör dem till en plats för möten och verksamheter – ateljéer, cykelverkstäder, caféer och grillplatser – på och utanför skoltid. Gör dem till en plats där barn och unga – med utomhuspedagogen Torsten Kellanders ord – känner sig viktiga och betydelsefulla. Skolgården ska utvecklas, inte avvecklas. Vi måste ta ställning för skolgården som offentligt rum och utveckla den potential som finns att främja det socialt och kulturellt hållbara lokalsamhället istället för att motverka det.

 

Så länge inte alla barn heter Karlsson ska vi inte ha skolgårdar på taken. Men tänk om alla hette Karlsson, då skulle rörelsefriheten vara total! Alla barn skulle ha propeller på ryggen och tryggt och säkert ta sig därifrån när de behövde.

 

Tänk om det var alla dumma idéer som hette Karlsson. Då skulle vi bli av med dem istället för barnen. Det hade varit bättre.

 

Petter Åkerblom 
Koordinator Staden och barnen

Kommentarer

Skolgården ska utvecklas

Håller fullständigt med Pastor Åkerblom! Skolgården är en betydelsefull arena för barns lärande och utveckling. Detta kan alla skolor och förskolor uppmärksamma och manifestera genom att medverka under den internationella skolgårdsmånaden som just nu pågår. Det finns inget rätt eller fel sätt att delta. Ni bestämmer själva vad som fungerar bäst för er. Det kan t.ex. vara lektioner utomhus, att leka utomhus, att laga mat utomhus eller att bjuda in föräldrar för att se teater utomhus.
Initiativtagare till den internationella skolgårdsmånaden är nätverket International School Grounds Alliance (ISGA). Läs mer på www.greenschoolyards.org

Skolgården ska utvecklas

Bäste Undervisningsråd Kjellsson, ni slår huvudet på spiken. Det är bara genom trycket från skolorna själva att börja använda skolgårdarna som vi planerare och arkitekter kan veta vad vi kan bidra med för att utveckla den fysiska miljön till form och innehåll. För nästan alla skolor i Sverige så är skolgården redan på plats. Många gånger används den inte som den utmärkta resurs den är bara genom att finnas till, det är skolornas attityder till utemiljön som arena för utomhusbaserat lärande som måste stimuleras. Man behöver inte gå utomlands för det, börja med att, spana in sajten http://www.lund.se/naturskolan 

Skolgården ska utvecklas

Hur kan man överhuvudtaget säga emot något så självklart som detta?!! Vi ska än mer börja fundera på hur vi ska framhålla för alla och envar att detta är självklart för både förskolebarn och skolbarn. Bygg ut skolgårdar att vara en integrerad del av skolan och barnens närmiljö. Vi borde integrera iställer för att separera och isolera. Ut med barnen att möta riktiga människor och riktiga miljlöer i riktiga möte som utvecklar!! 
 

Grisar har det bättre än elever!

Fick just höra att Kungsholmens skola i Stockholm med 500 elever ska fördubblas till 1000 elever. Utbyggnader och annat reducerar därmed skolgården till 3 kvadratmeter per elev. Faktum är att det är bättre att vara svin, för smågrisar har bättre skydd än skolelever. En griskulting garanteras 3,1 kvadratmeter enligt djurskyddslagen. Eleverna har inget skydd alls. Tolkningen av "tillräcklig friyta", som PBL föreskriver, tenderar alltmer att gå mot noll. Förnuftet likaså.

Skolgården ska utvecklas

hi Petter
It will be interesting when we will be together on the workshop "A öppen skolmiljö - ute och inne" in Finland in January.
I was at the time concept and realiserings responsible for the development of Hellerup School in Copenhagen. An open city school in three floors with public open schoolyard on the ground floor complemented with garden / play in parts of the roof (which unfortunately was significantly reduced due to lack of money in the implementation).
With regard to our major cities condensation, I look forward to a dialogue on the opportunities that it gives us to offer pupils good outdoor and indoor play and learning environments.
I think we'll have to think of more ways than on the ground floor and traditional indoor / outdoor, such as balconies, roofs, open / close facades, etc.
/ Jens, www.loop.bz

Sidor