movium.slu.se

Michel Desvigne medverkar på konferensen Publika parker och stadsrum 4 april i Malmö, och berättar om stadsomvandlingen längs floden Garonne i Bordeaux. Välkommen! Foto: Lisa Diedrich.

Krönika
Gott nytt år!

2019 – Gott nytt landskapsår!

Publicerad 18 januari 2019

Sverige har fått sin första riksarkitekt och vi har gratulerat Helena Bjarnegård till hennes nya uppdrag. Ett modigt, kanske oväntat val, men glädjande att vår första riksarkitekt är en landskapsarkitekt. Nu har hon börjat arbeta med de arkitekturpolitiska målen som riksdagen beslutat om och med sin bakgrund som stadsträdgårdsmästare vågar vi tro att landskapsarkitekturen och utemiljön ligger henne varmt om hjärtat nu när hennes arbete börjar på allvar 2019. På Tankesmedjan Movium satsar vi också inför det nya året. Det blir som vanligt konferenser, studieresor, seminarier, kurser och partnerskapsträffar. Våra rådgivare får många frågor och allt fler frågor är om växter, ett tecken på att det satsas mer på påkostade planteringar och större träd i våra urbana utemiljöer.

 

STAD

Tidskriften STAD:s redaktion skriver nu för fullt på det 24:e numret som handlar om den humana staden. Numret följs upp i maj med temat den humana naturen. Viktigare än någonsin är att poängtera att staden är till för oss människor och utan attraktiva gröna utemiljöer följer ohälsa och vantrivsel med förtätningen. Tankesmedjan Movium arbetar hårt för att bidra positivt och kanske är det också riksarkitektens viktigaste uppdrag?

 

Publika parker och stadsrum

Vår största konferens är Publika parker som i år bjuder på flera spännande nyheter. Vi har sedan starten 2008 arrangerat den tillsammans med Malmö stad och Helsingborgs stad. Från 2019 är Lunds kommun med i arrangörsgruppen, en stad med många stora och unika stadsutvecklingsprojekt. Men först årets konferens i Malmö på Malmö Live den 4 april. Vi hoppas att det starka startfältet med föreläsare från Frankrike, Tyskland, Italien, Holland och Sverige skapar en inspirerande och lärorik konferens under temat: Stan är full av vatten! Nytt för i år är också namnjusteringen till Publika parker och stadsrum som vi tycker breddar konferensen och bättre speglar de uppdrag som stadsträdgårdsmästare och stadsplanerare har när det gäller utvecklingen av urbana utemiljöer. Här kan du läsa mer om föreläsarna och anmäla dig!

 

Vi har som tradition att årligen arrangera en eller flera studieresor tillsammans med våra partners, i Sverige och utomlands. Förra året var vi i Bordeaux för att se stadsomvandlingen längs floden Garonne, och i Berlin inom vårt Barn och unga-uppdrag för att studera gröna skol- och lekmiljöer. Håll utkik efter framtida studieresor, vi planerar för kommande utblickar!

 

Får barnen plats i framtidens städer?

Sverige hade länge ett gott rykte internationellt för god stadsplanering där vi tog stor hänsyn till barnens behov. Men nu krymper svenska skolgårdar och barns självständiga rörelse begränsas, en negativ trend som är fokus på ArkDes i Stockholm den 20 mars – en konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering – med Movium som medarrangör. Läs mer!

 

Vi på Tankesmedjan Movium önskar alla ett bra 2019 och hoppas att vi ses i olika sammanhang!

 

FREDRIK JERGMO

Sidor