Malmö drar lärdom av stormen

Publicerad 1 januari 1993

Den senaste stormen som drog över Skåne var den värsta på många år. I Malmös parker föll över 100 träd och ännu fler fick skador form av grenar som bröts eller fläktes från stammen. Kostnaderna för skadorna har beräknats till 790000 kr.

Men inget ont utan att det för något gott med sig. Genom en omfattande uppföljning skaffar man sig värdefull kunskap om vilka faktorer som ökar risken för storm skador. I en skrivelse berättar kommunens trädkonsulent Arne Jansson vilka varningstecken man bör vara uppmärksam på och vad som kan göras för att förebygga framtida stormskador. Det finns flera åtgärder som man kan vidta för att minska riskerna vid kommande stormar. Riktig uppbyggnadsbeskärning. val av storm fasta trädslag som ek och oxel i utsatta lägen, kronstabilisering och vaksamhet på rötskadade träd är exempel på sådana förebyggande åtgärder.