PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.
 
STAD utkommer med fyra nummer per år.
 
För 2018-2019 gäller:
Nr 20: 12 mars
Nr 21: 28 maj
Nr 22: 17 september
Nr 23: 3 december 2018
Nr 24: 11 mars 2019
Nr 25: 27 maj 2019
Nr 26: 16 september 2019
Nr 27: 2 december 2019
 
Tidigare nummer kan du köpa i Movium Bokhandel.
 
Teckna prenumeration! 
En helårsprenumeration på 4 nummer av Tidskriften STAD kostar 396 kronor.
Utlandsprenumeration i Europa kostar 596 kronor.
Studentpris 300 kronor. (Alla priser inkl. moms).
 
Fyll i formuläret nedan för att påbörja din prenumeration av Tidskriften STAD! Faktura kommer på posten. Din prenumeration löper på tills vidare.