PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.
 
STAD utkommer med fyra nummer per år.
 
För 2018 gäller:
Nr 20: 12 mars
Nr 21: 28 maj
Nr 22: 17 september
Nr 23: 3 december
 
Tidigare nummer kan du köpa i Movium Bokhandel.
 
Teckna prenumeration under 2018! 
En helårsprenumeration på 4 nummer av Tidskriften STAD kostar 396 kronor.
Utlandsprenumeration i Europa kostar 596 kronor.
Studentpris 300 kronor. (Alla priser inkl. moms).
 
Fyll i formuläret nedan för att påbörja din prenumeration av Tidskriften STAD! Faktura kommer på posten. Din prenumeration löper på tills vidare.