Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklings-frågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.

* PROGRAM /AKTIVITETER FÖR 2016 

 
 
Stadsbruk  ett nytt sätt att odla kommersiellt i stan
22 augusti i Malmö>>
 
Besiktningskurs Natursten, markbetong och asfalt
30-31 augusti i Malmö>>

Live i Malmö och Köpenhamn
6-7 september>>
 
Green Grounds for Health and Learning
12-14 september i Lund>>

Släppmingel STAD nr 14
20 september i Malmö

Utvecklingen av Frihamnen i Göteborg
22 september i Göteborg>>

Den tillgängliga staden
4-5 oktober i Uppsala>>

Bygga stad för barn och unga
5-8 oktober i Berlin>>

Träd i stadsmiljö
25 oktober i Göteborg
26 oktober i Stockholm

Plats för lek  svenska lekplatser förr och nu
26 oktober i Alnarp

Biokol från park- oh trädgårdsavfall —
för klimatsmart nytta i växtbäddar
27 oktober i Stockholm

Landskapsarkitektur i nord
1 november i Luleå

På tur i Nippon —
den uppåtgående solens land!
10-20 november i Japan>>

Entreprenadbesiktning -
steg 1
28-29 november i Stockholm

Släppmingel STAD nr 15
5 december i Malmö

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>
 

STADEN OCH BARNEN
Regeringen har gett Movium i uppgift att samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö. Därför vinnlägger sig Movium särskilt om att anlägga ett barn- och ungdomsperspektiv på frågor som rör stadsutveckling.
Läs mer >>

I MEDIERNA

Artiklar på ämnet stadens utemiljö publicerade i tidningar från hela världen. >>