Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklings-frågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.

PROGRAM /AKTIVITETER FÖR 2017


Entreprenadbesiktning för besiktningsmän Utemiljö - steg 2 
1 februari i Stockholm>>

Nytt minne — återanvändning av gravstenar
3 februari-18 april i Alnarp>>

Hållbara mobilititetslösningar
15 februari i Malmö>>

Landskapsartiketur i nord
16 februari i Luleå>>

Funktionell täthet
2 mars i Uppsala>>

Släppmingel STAD nr 16
14 mars och 16 mars i Stockholm

Publika parker och trädgårdar 2017: WE LOVE PLANTS!
30 mars i Malmö>>

Natur för barn och unga
5-6 april i Sundsvall

Utbildning av upphandlare för utemiljö
26 april i Uppsala

Skolgården – en pedagogisk resurs
en dag i början av maj i Lomma

Biokol från park- och trädgårdsavfall — för klimatsmart nytta i växtbäddar
4 maj i Stockholm

Släppmingel Stad nr 17
30 maj i Malmö

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>