Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklings-frågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

PROGRAM /AKTIVITETER FÖR 2017:


Bygga stad för barn och unga
26-29 september i Berlin>>
 
Barns utemiljö i planering och förvaltning
2 oktober i Eskilstuna>>

Begravningsverksamhetens utmaningar – nu och i framtiden
3-4 oktober i Örebro>>

Nya generationens grönplaner
11 oktober i Täby>>

Regnbäddar – teori och praktik kring grönblått system för dagvattenhantering
25 oktober i Ängelholm>>

Bedömning av risk och säkerhet i lekmiljöer
26 oktober i Lund>>

Besiktningskurs: Växt och mark

14–16 november i Uppsala>> 

Hårda fakta för mjuka värden
30 november i Stockholm

Släppmingel STAD nr 19
5 december i Malmö

Innovativ stadsutveckling och urban utemiljö på framväxt
2018>> 

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>