Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

PROGRAM – AKTIVITETER 2019:

 

Utställningen LEK! på Form/Design Center
4 september-24 november i Malmö >>

 
Grön Blå Svart Grå
24 oktober i Malmö >>
 
Barnsperspektiv på gestaltad livsmiljö
5 november i Malmö >>

BEUM-kurs: Växter och växtbäddar
12-13 november i Varberg >>

Vad händer med gatan?
Partnerskapsträff
En dag i november i Uppsala

Den kllimatsmarta gatan
Rådgivardag
4 december i Malmö >>
 
Låt staden grönska!
5-6 december i Stockholm >>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM – AKTIVITETER 2020:

Publika parker och stadsrum
23 april i Lund – Save the date!

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>
 

STADEN OCH BARNEN
Regeringen har gett Movium i uppgift att samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö. Därför vinnlägger sig Movium särskilt om att anlägga ett barn- och ungdomsperspektiv på frågor som rör stadsutveckling.
Läs mer >>