TIDSKRIFTEN STAD 23 – TID FÖR BEREDSKAP

Temat för Tidskriften STAD nr 23 är Tid för beredskap - är staden rustad?


En grönare värld ingen lösning?

I sin ledare reflekterar chefredaktör Titti Olsson om beredskap och om att våga. Läs ledaren >>

 

Urban utemiljö påverkar unga

Hur ser ungdomars relation till den urbana utemiljön egentligen ut? STAD:s Lena Jungmark samtalar med stadsplanerare Mark Wales som just påbörjat sina doktorandstudier. Läs samtalet >>

 

Vad kostar det att staden är ur funktion? 

Vi måste hitta sätt att beräkna sociala och kulturella värden för att veta vad det kostar när staden är ur funktion, menar Ulf Silbersky i sin debatterande artikel.  Läs artikeln >>

 

På senaste släppet samtalade vi med Ulf Silbersky, Platspilot, om konsekvenserna för våra städer och samhällen om vi inte är förberedda på kriser. Nu finns hans rapport Vad kostar det att staden är ur funktion? på nätet. Läs rapporten >>

 

Ingen kan hantera skyfall på egen hand

Den absolut största utmaningen för skyfallsarbetet och klimatanpassning är uppfattningen att det är någon annans ansvar, skriver Tim Delshammar, Kristina Hall och Pär Svensson från Malmö.

Läs debattartikeln >>

 

Kriser pågår i det tysta

Det finns kriser som pågår men som det inte talas så mycket om. Bostadskrisen är ett exempel, skriver Karin Andersson. Läs hennes reflexion >>

 

 

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla chefredaktör Titti Olsson.