Tidskriften STAD 13 – ÖRAT MOT MARKEN

Temat för trettonde numret av STAD är Örat mot marken – Demokrati och delaktighet

 

Allas och ingens – Chefredaktör Titti Olsson om staden som mötesplats för konflikter men också tolerans.

När demokratin prövas och det knakar i fogarna för beprövade former och system skärps i bästa fall viljan att värna det som lätt tas för givet. Nya sätt måste kanske födas, men vila på samma grundvalar: det allmännas bästa.