Tidskriften STAD 15 – Vi tar tempen på staden

Temat för Tidskriften STAD nummer 15 är Vi tar tempen på staden - hur mår vi egentligen?

 

Hälsosam gemenskap - chefredaktör Titti Olssons ledare om vad som menas med hälsa.

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet. I sin ledare reflekterar Titti Olsson över att synen på hälsa inte är likadan i alla kulturer. Men vad är det som får en människa att må bra?