movium.slu.se

Verktyg för ekosystemtjänster

movium.slu.se

Arrangörer

Verktyg för ekosystemtjänster

Välkommen till ett webbinarium och workshop om verktyg för att integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen. Webbinariet syftar till att ge en översikt över vilka verktyg som finns tillgängliga, samt att lite närmre presentera verktyget ESTER som utvecklats av Boverket. Under webbinariets andra del bildar vi mindre grupper som, med handledning från Boverket, får testa verktyget på i ett fiktivt projekt. Grupperna jobbar med olika fiktiva projekt som spänner från olika skalor, skeden och kontexter.

 

OBS! Begränsat antal deltagare!

Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand.

PDF icon Inbjudan och program

Program:

09:00 Incheckning

 

09:15 Välkomna

Boverket & Tankesmedjan Movium

 

09:30 Verktygslådan

Rapport från pågående kartläggning av verktyg för ekosystemtjänster. Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt, White arkitekter

 

10:00 ESTER

Introduktion till Boverkets verktyg ESTER. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt & Ylva Rönning, biolog, Boverket, samt Doris Grellmann, Umeå kommun.

 

10:20 Kort paus

 

10:30 Testa ESTER

Workshop i grupper för att testa verktyget. (Separat länk för deltagande)

 

11:30 Återkoppling

Åter i plenum för att samla upp reflektioner och erfarenheter av att testa verktyget.

 

12:00 Bli testpilot!

 

12:20 Avslut

Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan krävs, se nedan. Länk för att ansluta till webinariet skickas ut några dagar innan eventet.

 

 

För mer information kontakta Harald Klein, Tankesmedjan Movium, harald.klein@slu.se

eller Ulrika Åkerlund, Boverket, ulrika.akerlund@boverket.se

DATUM