Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2004

Utemiljö för alla - en fråga om integration och mångfald

Publicerad 1 augusti 2004

De som arbetar med parker, trädgårdar och andra platser i den offentliga utemiljön har en viktig roll när det gäller att stimulera till möten mellan olika generationer, individer och grupper i samhället. Detta gäller inte minst när vi diskuterar åtgärder som syftar till att integrera olika grupper av invandrare i det svenska samhället. I detta Gröna Fakta belyser vi två olika exempel från Tyskland och USA på Community gardens, platser där odling står i fokus i en strävan att skapa platser för gränsöverskridande möten. Vi skärskådar också närmare integrationsbegreppet och de aktuella frågeställnignarna i vår inhemska integrationspolitika debatt.