movium.slu.se

Partnerskap

Urban Test-Labs’ som mötesplatser för forskning och resilient stadsutveckling

Publicerad 25 juni 2014

Projektnamn: Urban Test-Labs’ som mötesplatser för forskning och resilient stadsutveckling

Start: 2103-01-01 

Slut: 2013-12-31

Ansvarig: Måns Norlin, Gunilla Lindholm

 

Summering:

 

I projektet blir en busshållplats vid ett byggplank i Hyllie till en mötesplats där besökaren blir medskapare av platsen genom möjligheterna att slå sig ner ett tag för att prata, dricka kaffe och att uttrycka sig på planket med hjälp av tejp.

 

I byggande och planerande av nya stadsdelar förespråkar ekologisk hållbarhet att man bygger tätt och bor nära, men man skär lätt i budgeten för utsmyckning och upplevelser, vilket bidrar till tråkiga och omänskliga miljöer.

 

Att ge förutsättningar för folk att medskapa och använda de små utrymmena i sin omgivning blir därför allt viktigare, som i detta projekt vilket gjorde det möjligt för folk att själva göra platsen mänsklig. Det tror vi också stimulerar en ekonomisk hållbarhet genom att lokala entreprenörer lättare kan etablerar sig i området när det finns ett kundunderlag som redan befinner sig på platsen.

 

På platsen var tejpen populär, kaffet försvann fortare än kvickt och stolarna var väl använda. Det går alltså att få till trevliga och spännande miljöer som besökaren medskapar också i nutida storskaliga och täta stadsdelar.

 

I projektet ingick konsulter, universitet, kommun och byggherre. Iakttagelser på vilka som var i närheten av platsen genomfördes innan ingreppet i enlighet med Gehl Architects metoder. Det gjordes för att få förståelse för vad som behövdes på just den här platsen för att engagera besökaren, och för att få grundlag för att utvärdera några av Gehls metoder. Samarbetet var givande i sökandet efter vad som stimulerar social hållbarhet på platsen. Till och med en så svårflirtad grupp som de som väntar på bussen vågade mötas litegrann och tejpa sina meddelanden på väggen.

 

Rapport:

PDF icon Urban Test-Labs' – rapport