movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad

VI SLÄPPER TIDSKRIFTEN STAD NR 32

Publicerad 9 mars 2021

STAD 32 är här! Temarubriken är Vad händer med stadskärnan? Vi bjuder in till ett digitalt släppsamtal som du kan följa via Moviums YouTube-kanal och i sociala medier.

 

När verkligheten blir digital

Hur påverkar tekniken våra livsmönster och vilka spår lämnar tech i våra städer?

Ett samtal om konsten att kunna framtidsspana med Linda Lissola, produktdesigner/Design Researcher, Sony, och Caroline Dahl, arkitekt och verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium.

 

Länk till samtalet 9 mars (länken aktiveras kl 12.15)

 

Varmt välkommen!

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

 

 

INBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

 

>> Börja prenumerera nu! Helårsprenumeration fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr <<