movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Tidskriften Stad
STAD NR 23 – Ledare

Varje människa måste våga

Publicerad 28 november 2018

Jag sitter och lyssnar på en intervju med före detta talman Birgitta Dahl, som sändes tidigare i höst som ett inslag i den alldeles utmärkta P1-serien Söndagsintervjun, där journalisten Martin Wicklin har en särdeles fin förmåga att komma människor inpå livet och ställa de där frågorna som gör att vi förstår hur en människas liv och gärning flätats samman. På så vis fördjupas förståelsen för personens gärning i det offentliga. Vi kommer bakom kulisserna, utan att det någonsin blir för privat.

 

Birgitta Dahl satt i riksdagen i mer än tre decennier. Hon var minister och hon var den första riksdagsledamoten som födde barn. Hon fick inte ledigt en enda dag utan fick amma sin dotter på jobbet. Hon axlade uppdraget som riksdagens talman under åtta år, vilket är den högsta position man kan ha näst efter kungen. Dahl fick under sin tid igenom en rad reformer som vi idag tar för givna, däribland daghem åt alla och förbud mot barnaga.

 

Hon kämpade under hela sin politiska gärning för ”jämställda män och självständiga kvinnor” och utgick alltid från barnets perspektiv. I sin strävan efter ökad jämlikhet motarbetades hon länge på ett obegripligt sätt av sina egna partikollegor. De fick henne att gråta. Flera gånger. Men hon gav aldrig upp. Hon fick till slut Olof Palme att hålla ett eldigt tal om samhällets ansvar gentemot barnen. Palme poängterade att det inte handlade om ditt eller mitt eller någon annans barn, han talade om allas barn, barnen som samhällets gemensamma framtid.

 

Så viktigt att lyssna till dessa kvinnliga pionjärer – för dit måste Birgitta Dahl nu räknas – som har gjort så mycket för våra demokratiska rättigheter och byggt upp samhällets välstånd! Sveriges demokrati är hundra år. Vi tar den för given, men vår tid är orolig och rörlig på alla plan.

 

Världen blir generellt sett en allt bättre plats att leva på – det lärde oss inte minst Hans Rosling. Men även han har fått kritik för att hans pedagogiska diagram ibland varit alltför optimistiska. Kriser och krig uppstår och pågår överallt i världen. FN:s senaste klimatrapport visar att tiden är knapp, allvaret stort. I maj fick alla hushåll i Sverige informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer. Färgen på omslaget är orange och röd – signalfärger för fara.

 

År 2050 beräknas 70 procent av alla människor i världen bo i städer och andra urbana områden. Stora krav ställs på staden som livsmiljö. Våra urbana globala överenskommelser och agendor pekar alla på staden och menar att det är i våra städer vi ska kunna lösa alla våra problem. I krisbroschyren från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står visserligen att det är statens, myndigheters och samhällets ansvar att ta hand om oss medborgare, men det är faktiskt vi själva som utgör detta samhälle. MSB vädjar på regeringens uppdrag till oss att också se till varandra – kraften i ett samhälle är ju ingenting värd om vi inte hyser tillit både till samhället i sig och till varandra.

 

Astrid Lindgrens saga om Bröderna Lejonhjärta kan Birgitta Dahl inte läsa utan att gråta. Varför det? Jo, bröderna är ju så ensamma i världen. Det händer dem hemska saker – men kärleken genomströmmar berättelsen. ”Det finns saker man måste göra trots att det är farligt”, säger Jonatan till sin lillebror Skorpan, ”man måste våga annars är man en liten lort”.

 

Det skulle kunna vara Birgitta Dahls tema i livet, säger hon i radiointervjun. Men hon har också ett annat motto: Så länge det finns goda människor som inte ger upp finns det hopp om framtiden.

 

Det är ett motto vi alla måste dela. Det är det som är grunden i en beredskap när krisen väl är här. 

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD