movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 26

Vad ska vi ha gatan till?

Publicerad 10 juni 2019

STAD 26 synar gaturummet: Vad gör visionen om minskad biltrafik med gatan? Hur mycket gata behöver vi och vad ska vi ha den till? Utgivningsdag 16 september.

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD