movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 26 - Reflexion

Ut och lek!

Publicerad 9 september 2019

Kommer gatan återigen att bli en plats för lek?

 

Generationer av barn har fått höra uppmaningen ”Ut och lek!”. Jag minns det som en dubbelbottnad uppmaning. Å ena sidan hägrade friheten utomhus, å andra sidan fick man ett kvitto att nu hade de vuxna fått nog av stim och stoj.

 

Min mamma växte upp i 1940-talets Malmö. ”Ut och lek!” betydde då ”ut och lek på gatan”. Gatan var bättre att leka på än bakgården. Där var det trångt och belamrat med soptunnor, utedass och råttor. Ute på gatan möttes kvarterets ungar från tre–fyra års ålder. Spelade kula, hoppade bock och rep. De behövde inte bekymra sig särskilt för trafiken. Kanske kom det en bil varannan timme, förutom hästskjutsarna. Skalan på bostadsbebyggelsen var sådan att man öppnade fönstret och ropade på barnen när maten var klar.

 

Lekplatser fanns, men det var ont om vuxna som hade tid att följa med dit. Att så lite trafik rullade på gatorna berodde på andra världskriget. Många avregistrerade sin bil under krigsåren. Antalet bilar sjönk till 83 000 år 1940 – från det tredubbla året dessförinnan.

 

I 1960-talets Malmö innebar ”Ut och lek!” att vi barn tog hissen ner till gården. Mellan höghusen blåste det så gott som alltid och vi höll mest till på parkeringsdäcket som utgjorde halva gårdsytan. Betongen var delad i stora rutor som hölls samman av en bubblig och klibbig asfaltmassa. Under marken var det garage. Fogmasserutorna blev vår spelplan och koordinatnät för geografipjätt och dunkgömme. Fogarna gjorde det lätt att se vem som kommit närmast eller hade trampat över en gräns. Hem gick vi när gatlyktorna tändes – sådan var överenskommelsen.

 

De då nybyggda kvarterens parkeringsdäck med vidhängande lilla bensinmack speglade tidens ekonomiska utveckling och ideal. Bilen blev nästan en ny familjemedlem som vårdades och tog familjen ut på semester i Europa. Antalet bilar ökade snabbt under efterkrigstiden: två miljoner privatbilar rullade på vägarna 1967.

 

”Ut och lek!” följde med mig när jag själv blev förälder. Mina barn öppnade terrassdörren och stod i omedelbar kontakt med den kommunala bilfria grönskan. Området var trafikseparerat och planerat på 1970-talet. Familjebilen ställdes på parkering i utkanten av området, bostadsgårdarna omgärdades av generösa grönytor med insprängda lekplatser. Barnen kunde utvidga sitt territorium i egen takt tills de gjort närområdet till sitt. Mattiderna passades med armbandsklocka och man fick inte leka på parkeringen. Antalet bilar hade fördubblats till fyra miljoner år 1990.

 

Idag är antalet privatbilar drygt fem miljoner. I storstäderna minskar grönytorna på bostadsgårdar och i parker. Uttalas ”Ut och lek!” någonsin i de hårdexploaterade nya bostadskvarter som växer upp i storstadsregionerna? Finns det någonstans att leka ute? Och får barn lov att gå ut själva?

 

Kanske kommer den tekniska utvecklingen att än en gång göra barns lek på gatan möjlig. Självkörande bilar drar ner olycksrisken till ett minimum. Kanske får vi se en radikal omställning från fossildriven privatbilism till nya mobilitetslösningar och mindre transportbehov – vilket borde få genomslag i stadsplanering. Gatan som plats är viktig för människor! Vi behöver gatan för att stärka den sociala sammanhållningen, för att ses, prata, leka och bli igenkända. Bilen är ju trots allt bara en plåtlåda. Men den får fortfarande lov att ta väldigt mycket plats. 

 

Utställningen LEK! pågår på FormDesignCenter i Malmö till den 3:e november.

LENA JUNGMARK
Nationell koordinator barns och ungas utemiljö