movium.slu.se

Tidskriften Stad

Tidskriften Stad är här!

Publicerad 2 juni 2013

Första numret av Moviums nya satsning Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap är här med temat Landskapets tid är nu!

 

I en tid när helhetstänkande, tvärvetenskaplighet och samarbete är honnörsord vinner landskapsperspektivet och landscape urbanism allt större gehör inom stadsbyggandet.

 

Det nya med landskapsarkitekturen har egentligen inte att göra med ämnesområdet eller yrkesutövarna i sig. Det nya är att omgivningen har förändrats, det vill säga hur landskapsarkitekturen uppfattas. Och nu lyssnar omvärlden.

 

Stad har träffat personer som på olika vis formar det urbana landskapet – landskapsarkitekter, planerare, konstnärer och även en clown!

 

Läs om det senaste numret och hitta utvalda artiklar här.

 

Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. Tidskriften Stad utkommer med fyra nummer per år. Bli prenumerant här. Köp lösnummer i Movium Bokhandel.