movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 32 – Tema

Tech påverkar upplevelsen av staden

Publicerad 24 februari 2021

Det tar tid att se den digitala teknikens avtryck i våra bebyggda miljöer. Men snart nog slår vårt förändrade konsumtionsmönster igenom, spår Harald Klein.

 

Vi lever inte i någon rymdvärld med amorfa byggnader som gårdagens framtidsvisioner visade. De formmässiga experimenten i arkitekturen begränsas snarast till prestigebyggnader i Mellanöstern. De organiskt framvuxna förindustriella miljöerna är mer dynamiska och detaljerade än den sentida arkitekturen.

 

Däremot har den nya tekniken i högsta grad påverkat hur vi människor lever våra liv, och stadens funktioner anpassas sakteliga efter våra behov. Samhällets grad av digitalisering blev extra tydlig år 2020. Under det covid-accelererade året gjorde vi ett utvecklingssprång gällande teknikanvändning, vilket påverkade var vi arbetade och var vi handlade, något som kommer att påverka stadens funktioner och på sikt dess utseende.

 

Går strålande

Att vi spenderar mer tid hemma påverkar vårt behov av handel, service och mötesplatser nära hemmet. En vän till mig har ett café, mitt i ett villaområde, som gått strålande under pandemin eftersom människor som tröttnar på att sitta ensamma hela dagarna går dit för att få ett avbrott, jobba och vara i ett sammanhang. Caféet tillfredsställer många av våra önskningar när det gäller konsumtion då det är rationellt (fysiskt nära), emotionellt (du får en upplevelse och träffar och lär känna människor) och gynnar det lokala (dina pengar stannar i ditt grannskap, du bidrar till utveckling där. Att caféet finns ökar kanske till och med värdet på din bostad).

 

Något som underlättar livet på ”landet” och är på stark frammarsch, gynnat av digital teknik, är de fysiska men små och obemannade livsmedelsbutikerna dit du får tillträde med hjälp av bank-ID och kan betala med Swish. Detta är ett rationellt sätt att handla på.

 

Kopplar samman

Vi är inne i ett handelsskifte där fler och fler utnyttjar internet och sociala mediers kapacitet att koppla samman människor som har varor att sälja med kunder, så som tidigare skett med köp och sälj-sidorna i dagstidningen, därefter via Blocket, och det senaste exemplet är de lokala Rekoringarna (se sid 38). Det är en form av e-handel som inte alls är förknippad med den ”e-skam” som fler och fler börjar känna då de handlar sina varor från de stora e-handelskedjorna som knappast bidrar till någon utveckling i din bostadsort.

 

E-handelsförsäljningen utgör dock fortfarande en mindre del av den totala konsumtionen. 2018 skedde 90 procent av all detaljhandel i en fysisk butik, varav en tredjedel omsattes i externa eller halvexterna handelsområden. E-handel utgjorde knappt 10 procent av den totala detaljhandeln, men sedan år 2003 har e-handeln haft en årlig tillväxt på mellan 15 och 20 procent, medan den totala detaljhandeln under samma tid har vuxit med i snitt 2 procent. Hur stor del av den totala konsumtionen som e-handeln stigit till under covidåret 2020 blir spännande att se.

 

Emotionellt värde

Ökande e-handel betyder inte att alla fysiska butiker blir utkonkurrerade, men den håller på att omstrukturera den fysiska handeln. Kanske är denna omstrukturering till stadens favör om man jämför med externhandelns påverkan. Den lokala handeln är mer emotionell och kan uppfylla andra behov av service och kringtjänster än den rationella handeln.

 

Tidsmässigt är den lokala handeln idag ofta mer effektiv än e-handeln. Bor man nära en butik går det snabbt från köpimpuls tills att varorna är hemma. Men e-handeln kommer att minska såväl den fysiska butikens tidsfördel, antalet matbud och matkasse-budbilar, när det blir tillåtet att drönare transporterar varor direkt från e-handelslagret till din dörr. Den svåraste konkurrensen kommer den ”rationella” externhandeln att möta då e-handel och nya leveransformer kommer att bli ett mycket mer rationellt sätt att handla än att sätta sig i bilen och åka till ett köpcentrum.

 

Ändrad mobilitet

I detta perspektiv talar också teknikutvecklingen för stadens många olika butikslägen. Tekniken ändrar vår mobilitet. Inte bara med tjänster som e-scootrar, internetbaserade taxibolag och (snart) självkörande bilar/taxi. Den ökar också vår rörelsefrihet och ändrar vårt beteende då vi med hjälp av smartphonens kartappar, som visar både karta och vår egen position, aldrig behöver gå vilse så vi vågar lämna allfartsvägarna och ge oss ut på äventyr för att upptäcka vad som finns bortom A-läget.

 

Det utvecklas många spännande tekniker som bland annat underlättar e-handeln. Skor och kläder scannas in i 3D så att varorna kan vridas och vändas på i din skärm. I den dyraste och senaste modellen av en av marknadens smartphones finns en laserscanner som med exakt precision kan läsa av omgivningen. Du kan alltså läsa in din kropp och skapa en avatar som är en tredimensionell digital kopia av dig själv. På sikt kommer du att kunna prova de där digitala kläderna på din avatar så du köper rätt storlek och passform från början.

 

Förstärkt verklighet

Tekniken där ett digitalt objekt syns mot verkligheten i din kameraskärm kallas för augmented reality (AR), eller förstärkt verklighet på svenska, och blev synlig för den större massan genom spelet Pokémon Go, där digitala varelser, som du ska fånga, dyker upp i den riktiga världen som du ser den på din skärm. AR-teknik, där något digitalt visualiseras i ”verkligheten”, kommer att slå igenom stort med sådant som laserscannerns precision, 5G-nätets ökade möjligheter för dataöverföring och glasögon/linser som fungerar som transparenta skärmar.

 

Gällande den bebyggda miljöns utformning så tror jag att det kommer dröja innan drönare bygger hus i banbrytande former som artificiell intelligens har hjälpt oss att utforma på optimala sätt utifrån exempelvis luftens strömmar. Men att den digitala världen blir synlig är något som jag är övertygad om kommer att slå igenom stort inom kort.

 

Några som jag tror kan bli tillfredsställda av den ökade digitaliseringen är, kanske lite paradoxalt, de historiekramande medlemmarna i Arkitekturupproret. Bildgoogla ”3D-ornament” och tänk att byggnadsornament inte längre behöver kosta särskilt mycket om man låter en 3D-printer utföra ”hantverket”.

HARALD KLEIN