movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 33

STAD 33 om träd

Publicerad 18 mars 2021

STAD 33 är på gång ­– det blir en helt tidning om träd! Träd är en stark symbol för livet självt. Vad betyder träden för staden och dess invånare? Går det att plantera vad som helst på våra gator? Vad säger forskarna, poeterna, landskapsarkitekterna, hantverkarna och barnen om träden? 

 

STAD 33 kommer ut den 24 maj!

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD