movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Tidskriften Stad
STAD 24

STAD 24 om medborgarengagemang

Publicerad 22 januari 2019

Kan kraften hos civilsamhället vara en potential i framtiden för att skapa hållbara samhällen? Hur tar en kommun bäst hand om det engagemang som medborgare visar? Detta är något av innehållet i årets första fullmatade nummer av STAD, som kommer ut den 11 mars!

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD