movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad

SLÄPPMINGEL FÖR TIDSKRIFTEN STAD NR 32

Publicerad 12 februari 2021

STAD nr 32 är här!

Temat är Vad händer med stadskärnan? Vi bjuder in till ett livesänt samtal som du kan följa via movium.slu.se och i sociala medier. Samtalet kommer att finnas kvar på Tankesmedjan Moviums Youtube-kanal.

 

När verkligheten blir digital

Hur påverkar tekniken våra livsmönster och vilka spår lämnar tech i våra städer? Ett samtal om konsten att kunna framtidsspana med Linda Lissola, produktdesigner/Design Researcher, Sony.

 

Varmt välkommen

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

 

Länk till samtalet 9 mars (länken aktiveras kl 12.15) >>

 

INBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

 

>> Börja prenumerera nu! Helårsprenumeration fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr <<