movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad

SLÄPPMINGEL FÖR TIDSKRIFTEN STAD NR 31

Publicerad 8 december 2020

STAD 31 är här! Temarubriken är Den urbana normen – Måste stad och land vara varandras motsats?

Hösten fortsätter att präglas av den pågående pandemin. Därför bjuder vi in till ett digitalt samtal som du kan följa via movium.slu.se och i sociala medier.

 

Ufot på åkern

Varför finns det så få rurala visioner om det mångfacetterade livet i landsbygderna?

Caroline Dahl, arkitekt och verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium, samtalar med landskapsarkitekt Liv Sonntag, Uddebo, där hon driver Väveriet, som hon vill se som en ny fabrik.

 

Varmt välkommen!

Titti Olsson, chefredaktör för STAD

 

Länk till samtalet 8 december (länken aktiveras kl 12.15)

 

INBJUDAN TILL TIDNINGSSLÄPPET (PDF) >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

 

>> Börja prenumerera nu! Helårsprenumeration fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr <<