movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 27

Rätten till ett hem

Publicerad 14 oktober 2019

Nu jobbar vi för fullt med STAD 27. Numret, som kommer ut i början av december, har rätten till en bostad i fokus. Vad menas med en rättighet egentligen? Och vad är en bostad, ett hem? Ett hem är mycket mer än tak över huvudet. Ett hem handlar om trygghet och identitet, om vad som möter en på gatan utanför dörren, om gården, kvarteret och staden. Det handlar om känslan av att höra hemma.

Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat är också titeln på den bok som vi valt som månadsbok här i vår bokhandel. Boken är ett samarbete med ArkDes och ger en bred bild av vad känslan av att höra hemma betyder för oss människor, oavsett om vi är planerare, arkitekter, konstnärer, barn, hemlösa, ungdomar, forskare eller människor på flykt.

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD