movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 23

Rapporten finns!

Publicerad 10 december 2018

På senaste släppet samtalade vi med Ulf Silbersky, Platspilot, om konsekvenserna för våra städer och samhällen om vi inte är förberedda på kriser. Nu finns hans rapport Vad kostar det att staden är ur funktion? på nätet.

 

http://platspilot.se/referenser/vad-kostar-det-att-staden-ar-ur-funktion/

TITTI OLSSON