movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 31

Med kritisk blick

Publicerad 6 oktober 2020

I STAD 31 granskar vi den urbana normen. Vi funderar över varför det finns en hierarki mellan stad och landsbygd. Varför diskuteras det inte mer? Måste stad och land vara varandras motsats?

 

STAD 31 är ute den 7 december!

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD