movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 18

Hej Elzbieta Brunnberg

Publicerad 28 september 2017

Du är grundare till den internationella arkitekturfilmfestivalen ArchFilmLund, som hålls 5–8 oktober. Festivalen fyller åtta år i år. Varför är det viktigt att visa arkitekturfilm?

 

– Sverige och övriga världen står inför stora utmaningar när det gäller växande befolkning, migration och klimatförändringar. Dessa utmaningar bör diskuteras i större sammanhang än bara mellan arkitekter, tjänstemän och politiker, eftersom de berör alla. Redan från filmens tidigaste historia finns en stark koppling just till arkitektur. Filmen, framför allt dokumentärfilmer, är ett utmärkt och tillgängligt sätt att intressera och aktivera allmänheten för dessa frågor och samtidigt åstadkomma möten mellan yrkesbranschen, studenter och ”vanligt folk”. Att så många arkitekturfilmfestivaler har startats i världen under de senaste åren är inte en slump: det fanns ett behov av att ta ned arkitekten från en piedestal och för att möten ska kunna skapas.

 

Hur fick du idén till festivalen?

– I slutet av sommaren 2008 läste jag om Design Film Festival i Milano, som berörde även en del arkitekturfrågor, och det slog mig att här i norra Europa och Skandinavien har vi ingen liknande filmfestival för att ta sig an arkitekturfrågor. Steget till att gå med idén till dåvarande Lunds kulturchef Barbro Stigsdotter-Möller var mycket kort, den 4 september var det i princip klart att idén fallit i god jord. Gensvaret från arkitektbranschen var också stort.

 

Vad är din drivkraft?

– Redan i barndomen var jag fascinerad av film. Jag var medlem i filmklubben under studenttiden samtidigt som jag pluggade arkitektur i Polen. Under mina många år som kulturskribent/ journalist skrev jag både om arkitektur och film, och nu förstår jag att det var ett omedvetet sätt att förbereda mig för passionen som drabbade mig när jag kläckte idén och började arbeta med arkitekturfilmfestivalen. Den är lika stark nu när jag förbereder festival nummer åtta. Detta förstås också tack vare att ArchFilmLund sedan några år har en mycket kunnig styrelse med medlemmar från både arkitektur- och filmsidan, och en hängiven arbetsgrupp. Att Lunds kommun, Kultur Skåne, Sveriges Arkitekter, Film i Skåne (samproducent) och sponsorer stödjer festivalen år efter år är en bekräftelse på att vi gör något som har betydelse, och det ger mig styrkan att fortsätta.

Titti Olsson