movium.slu.se

STAD 15 – Illustration Karin Andersson

Tidskriften Stad
STAD 15

Hälsosam gemenskap

Publicerad 2 december 2016

Synen på hälsa är inte likadan i alla kulturer. Sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv är hälsa frånvaro av sjukdom, i ett humanistiskt perspektiv handlar det snarast om hur var och en själv upplever sitt välbefinnande. WHO:s definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.” 

 

Jag tänker på G, som drabbades av ALS när hon var 55 år. Hon jobbade i Afrika och i Kina och, när hon fick sin sjukdom, i Japan. G flyttade till Sverige och fick ett nytt hem i samma hus som sin bror och hans familj, ja de blev faktiskt grannar. Hon fick nära till sina tre syskon och syskonbarn. Hennes studenter och kollegor från när och fjärran i världen kom nu farande hem till henne. Hennes hem var alltid fullt av dessa vänner som kom och stannade, åkte hem och återvände, ja hela hennes sociala liv var om möjligt ännu rikare nu än tidigare. När hon dog var hennes hem som vanligt fullt av folk. G kunde då bara blinka och göra sig förstådd via sina fantastiska assistenter. Två av hennes japanska studenter, som kommit för att låta G träffa deras lilla barn, såg henne somna in för alltid. 

 

Under hösten har Erik Gandinis dokumentärfilm The Swedish theory of love visats i SVT. Den utgår från statistik som visar att Sverige är ett av världens mest moderna länder, med högt materiellt välstånd. Vi är sekulariserade och individualismen är ett ideal. Ingen ska behöva vara beroende av någon annan för att kunna leva sitt liv. Men det gör oss ensamma. Det händer att människor dör och ligger i sina hem i flera år utan att någon saknar dem – i filmen följer Erik Gandini ett sådant fall. Inga tonåringar är så stressade som de svenska, säger en psykolog som jag möter i Stockholm och hänvisar till samma statistik. I filmen The land of many palaces, visad under ArchFilmLund i oktober, skildras hur människor på landsbygden i Mongoliet övertalas att flytta in till de moderna städerna. De lockas med materiellt välstånd. Men de får inga jobb, de saknar utbildning – i byn var de självförsörjande, de var bönder. Nu sitter de med händerna i knäet i sina välordnade vardagsrum och ser på tv. De är uppenbart ryckta ur sitt sammanhang, ur sin gemenskap, byarna finns inte mer. Men städerna befolkas, allt enligt den politiska planen. 

 

Dalai lamas definition av meningen med livet är att vara lycklig. Erik Gandini far till Etiopien, där människor har det dåligt materiellt sett men där kulturen påbjuder att människor aldrig är ensamma. Lycka är inte att skratta. Lycka är gemenskap, relationer. Sverige är ett sent urbaniserat land. Ett starkt politiskt mål om ett jämställt land, ett hem åt alla, skapade välstånd, och ingen vill tillbaka till 50-talet. Men for barnet ut med badvattnet? Hur får vi ner det i badkaret igen? Det var liv och rörelse kring G. Hennes liv var rikare än någonsin när hennes fysiska hälsa var som svagast.

TITTI OLSSON, CHEFREDAKTÖR STAD