movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 2

Hälsa förutsätter jämlikhet

Publicerad 23 september 2013

Det är skillnad på sjukdom och ohälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som ett fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den sociala delen handlar om ekonomiska möjligheter, delaktighet i samhället och möjlighet att påverka sitt eget liv. Du kan alltså vara fullt fysiskt och psykiskt frisk, men ändå dras med ohälsa.

 

De sociala faktorerna styrs till stor del från en strategisk, politisk nivå och har med jämlikhet att göra. Dina socioekonomiska förutsättningar påverkar vilken möjlighet du har att påverka dina egna livsval. Ditt hälsotillstånd beror på vilka möjligheter du har att leva det liv du själv vill.

 

Här fungerar bostadsmarknaden i Sverige som en sorteringsmekanism. Människor med begränsade valmöjligheter hamnar i stor utsträckning i områden där hälsan bland invånarna är sämre, vilket syns även i statistiken – i bostadsområden med låg socioekonomisk status har människor kortare medellivslängd.

 

Hälsa har en stark koppling till en stads fysiska utformning. Det gäller inte enbart planering som främjar fysisk aktivitet. Stadsplanering är även ett verktyg som, rätt använt, kan minska segregationen mellan områden och öka människors delaktighet i staden och ge en känsla av sammanhang. Att involvera medborgare i processer och engagera människor i sitt bostadsområde är minst lika viktigt som att bygga cykelbanor.

 

Det är vad den sociala aspekten av hälsa handlar om.

 

Bra stadsplanering kan bryta såväl fysiska som sociala barriärer. Och endast ett jämlikt samhälle kan erbjuda god hälsa till alla sina medborgare.

Karin Andersson