movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Tidskriften Stad

Får vi nån mat?

Publicerad 1 oktober 2018

Nu jobbar vi i redaktionen redan för fullt med STAD 23, temat är beredskapsstaden: Hur kan medborgare, organisationer och ansvariga förvaltningar i en stad förbereda sig för kriser och katastrofer? Vad händer till exempel med matförsörjningen när transporterna inte fungerar? Hur många städer har en skyfallsplan? Vad kostar det ett samhälle när medborgarna känner sig otrygga och förlorar sin tillit? Följ oss i STAD - nummer 23 kommer ut den 3 december! 

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD