movium.slu.se

Illustration: Hanna Eliasson

Tidskriften Stad
STAD 38

Ett torg är ett torg…

Publicerad 17 augusti 2022

STAD nr 38 är snart här – den 19 september finns det ett rykande färskt temanummer om torg. Ett torg är själva sinnebilden för något urbant: ingen stad utan ett torg och inget torg utan en stad. Men föreställningarna om vad ett torg är och ska vara skiftar. Vilken roll spelar torget i staden idag?

TITTI OLSSON