movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad
STAD 24

Engagerade medborgare

Publicerad 13 februari 2019

Kommunala tjänstemän beklagar sig emellanåt över det klena intresset hos allmänheten att delta, att engagera sig i utvecklingen i sin stad. Men är det verkligen sant att medborgarna inte engagerar sig? Läs mer i STAD 24 – ute den 11 mars – med rubriken Kraftsamling – vad händer när medborgarna tar saken i egna händer?

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD