movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 27 - Reflexion

En stad full av lek

Publicerad 25 november 2019

Om vi planerar hela staden för barn och unga behövs kanske inte några särskilda lekplatser. Är tiden mogen för att planera staden med barnperspektiv?

 

Lek förknippas oftast med barn. För barnet är leken livsviktig. Ett barn som inte kan eller vill leka behöver hjälp. Det helt lilla barnet leker för sig själv, provar hur den närmsta omgivningen fungerar med en vuxen inom räckhåll. Några år senare ger sig barnet iväg på upptäcktsfärd i närområdet. Samtidigt utforskar det hur gränser och spelregler sätter den egna friheten på prov. Senare tar sökandet efter identitet stor plats. Ungas grupptillhörighet blir viktigare än föräldrar och andra vuxna.

 

Alla människor vill bli sedda. Vi vill titta på andra, men också kunna dra oss undan omgivningens blickar. Särskilt viktigt är detta när identiteten utvecklas och provas genom olika uttryck. Vuxenvärlden uppfattar ofta de subkulturer som uppstår som hotfulla mot den rådande samhällsordningen och försöker kontrollera dem på olika sätt.

 

Lek är självbelönande och frivillig. Lek kan vara fysiskt utmanande, men skiljer sig från sport genom att inte vara inriktad mot ett resultat. Lek kan verka farlig, men måste få lov att vara utmanande när gränserna för vad som är möjligt testas. Lek är frihet, fantasi och gemenskap. Lek ska inte utvärderas! De lekande leker för sin egen skull. Bedömer vi lek – så fint ni leker – kan leken komma av sig.

 

Lek behöver ingen dyr lekutrustning. Tvärtom kan brist vara en källa till kreativitet. Natur eller områden med träd och buskar ger oslagbara möjligheter till uppfinningsrikedom. Pinnar, stenar och andra fynd som kan användas att bygga med och som rekvisita.

 

Olika kön och åldrar leker lättare tillsammans när rollerna inte är förutbestämda. Natur och övergivna platser ger sådana möjligheter, där bygga koja eller leka affär är exempel på lek där alla barn kan ingå och hitta en uppgift. Undersökningar visar att upp till sju års ålder använder flickor och pojkar lekplatser lika mycket, men därefter blir platserna pojkarnas till 80 procent. Eftersom lek är lika viktigt för flickor som för pojkar är detta allvarligt.

 

På den traditionella lekplatsen är det oftast tydligt hur barnet eller den unga förväntas leka. Lekredskapen är designade för att användas på ett visst sätt och har därför begränsat lekvärde. Undersökningar har visat att barn inte leker särskilt lång tid på dessa redskap. De blir uttråkade och försöker utveckla leken till något mer. Kan man ta sig uppför rutschkanan istället för ner? Rullar grus lika fort nerför kanan som en sten?

 

Genom lek undersöks fysikens lagar och materialens egenskaper. Sinnesupplevelser och erfarenheter omvandlas till kunskap. Ser man lek som experimenterande kanske lekställningar mest fungerar som symboler för att här finns en lekplats?

 

Vuxna verkar ha svårt att minnas och tåla lekens fria väsen. Beror det på att vi själva slutat leka? Har vi lämnat nyfikenhet och leklust bakom oss som vuxna människor? Eller kan både världen och vi själva bli större och rikare om vi tillåter oss att leka?

 

FOTNOT

Delar av texten har ingått i utställningen LEK! som visats på Form/Design Center i Malmö under hela hösten. LEK! har producerats av Form/Design Center i samarbete med Tankesmedjan Movium, Boverket och fristående curatorn David Ottosson. Lena Jungmark, Tankesmedjan Movium, nationell koordinator för frågor om barns och ungas utemiljö, har ingått i produktionsteamet.

LENA JUNGMARK
Nationell koordinator för frågor
om barns och ungas utemiljö