movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 16

En enastående ordning

Publicerad 28 september 2017

Varför skapa en opera – eller snarare ett multimediakonstverk för scenen – utifrån en stad och två framträdande personer inom stadsbyggnadskonsten? Vi frågar regissören Joshua Frankel.

 

Cykelbuden kastar sig dödsföraktande ut bland bilar och gående i trafikflödet på New Yorks gator. De trixar sig fram mellan bussar, taxibilar, varutransporter och fordon låsta i igenkorkade korsningar. Ibland blir priset ett blödande knä när en bildörr öppnas rakt ut i gatan, ibland en utskällning från en kund för sen leverans.

 

Joshua Frankel är den New Yorkbaserade konstnär som – fascinerad av stadens cykelbud –gjort kortfilmen Bicycle Messengers. Cykelbuden är animerade, övriga människor och alla miljöer är filmade. Genom arbetet med cykelbuden fick han upp ögonen för hur kraftfull den byggda miljön i New York är.

 

En stads byggnader och andra stora konstruktioner har stor inverkan på de människor som vistas där. Det inspirerar Joshua Frankel som konstnär. I filmen Plan of the city är det animerade byggnader som skakar sig loss från Manhattan och det noga ordnade gatunätet och ger sig iväg ut i rymden för att landa lite huller om buller på planeten Mars. Förloppet drivs av några musiker som spelar och själva färdas genom rymden i en vattencistern.

 

– Musiken kan sägas representera invånarnas känslor, säger Joshua Frankel.

 

Omfattande projekt

Nu är han i slutfasen av ett betydligt mer omfattande projekt, fortfarande med staden, musiken och animationer som teman och verktyg. I förra numret av STAD skrev vi kort om operan med titeln A Marvelous Order som Joshua Frankel skapar i samarbete med kompositören Judd Greenstein, koreografen Will Rawls och Tracy K Smith, som skriver librettot. Joshua Frankel är regissör och gör animationer.

 

Operan är en berättelse om Jane Jacobs och Robert Moses – eller snarare ett triangeldrama mellan Jacobs, Moses och staden New York.

 

– Operan är vår konstnärligt bearbetade tolkning av två giganter inom stadsbyggnadskonsten: väg- och brobyggaren och stadsomvandlaren Robert Moses och journalisten och arkitekturkritikern Jane Jacobs, säger Joshua Frankel.

 

Passion för staden

Båda agerade utifrån en passion för staden, men med diametralt olika syn på vad det var för stad som åsyftades. Och båda är personer värdiga en opera.

A Marvelous Order växer fram successivt genom ett nära samarbete mellan upphovspersonerna och genom olika workshoppar. Berättelsen bärs inte fram enbart av librettot utan även genom animationer, koreografi och musik.

 

– Med animation kan vi skapa masscener och föra in stora byggnadsverk på scen. Vi kan också vandra längs en parkväg eller visa vad som händer om en trottoar blir smalare. Musiken förstärker känslorna, säger Joshua Frankel och tillägger:

 

– Stadsplanering ses främst som svar på tekniska frågeställningar. I själva verket är problematiken emotionell.

 

Grekiskt drama

Robert Moses karriär påminner om ett klassiskt grekiskt drama där en man framgångsrikt erövrar en maktposition och sedan faller i onåd.

 

Robert Moses påbörjade under 1920-talet en karriär som gav honom en stark maktposition inom New Yorks stadsplanering. Helt oberörd av kritik rev Robert Moses slumområden och byggde vägar och broar – för honom var bilismen en självklar och attraktiv beståndsdel av staden. Men han lät också anlägga parker och lekplatser på stadens mark. Under fyra decennier styrde han, utan att vara folkvald, stadsutvecklingen i New York. Moses hade även ett stort inflytande på hur andra städer rev och byggde nytt.

 

Men när han i början av 60-talet planerade för motorvägar och rivningar av kvarter på nedre Manhattan mötte han slutligen ett motstånd som störtade honom från tronen. Jane Jacobs och den opinion hon gav röst åt rådde han inte på.

 

Intressant scenkaraktär

Enligt Joshua Frankel är det svårare att modellera fram en intressant scenkaraktär ur Jane Jacobs.

 

– Hon var så smart och gjorde så mycket rätt att det är knepigt att skapa en persona som blir både intressant och väcker publikens engagemang. Dessutom vill vi undvika att hamna i en traditionell berättelse om kvinnligt kontra manligt, säger han.

 

Jane Jacobs använde sig av sina barns och sina grannars vardagsliv i striderna med Robert Moses. Det var hennes barn som lekte i Washington Square Park, där motorvägen skulle dras fram, och det var hennes grannskap i Greenwich Village som skulle rivas.

 

– En manlig tänkare av hennes kaliber skulle aldrig kopplas samman med faderskap så som en kvinna kopplas till moderskap. Robert Moses refererade vid tillfälle till och med till Janet Jacobs som ”The Mother” i direkt avsikt att vara nedvärderande, tillägger Joshua Frankel.

 

Verkningsfull retorik

För delar av opinionen var detta verkningsfull retorik, särskilt för dem inom arkitektur- och stadsplanerarsfären som framhöll hennes avsaknad av akademisk skolning.

 

– Samtidigt finns det en romantisk kraft i myten om Jane Jacobs – modern, som betraktar gatulivet genom sitt fönster och ur detta utvecklar sina idéer – som tilltalar en mindre fyrkantig publik, säger Joshua Frankel.

 

Hon vann mot Robert Moses och hans visioner för New York. Men familjen tvingades ändå flytta från New York till Toronto i Kanada för att sönerna riskerade att sändas till kriget i Vietnam. Det fanns ”still a bigger fish out there”, som Joshua Frankel uttrycker det.

 

Aktivist i Toronto

Jane Jacobs fortsatte som aktivist i Toronto där en stark opinion stoppade en pågående utbyggnad av ett nät av motorvägar och den ödeläggelse av bostadsområden som konstruktionerna medförde.

 

Men allt kan inte rymmas inom speltiden för A Marvelous Order.

 

Joshua Frankel hoppas att verket ska väcka intresse och bidra till en levande diskussion om dagens stadsbyggande. Det pågår en enorm förändring av stadslandskap och därmed vilka som har råd att bo var. Men vem är det som fattar de avgörande besluten om hur detta går till? Vems röster hörs?

 

Samtidigt som de sista scenerna i operan arbetas fram pågår ett utvecklande av kontakter så att det ska vara möjligt att sätta upp operan i olika städer runt om i världen.

 

– Om någon i Sverige är intresserad av A Marvelous Order kommer vi gärna! hälsar Joshua Frankel.

ANNA LENNINGER