movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD NR 22 - Reflexion

Det offentliga rummet är hotat

Publicerad 14 september 2018

Ännu en sommar, ännu en politikervecka i Almedalen där vi påmints om demokratins värde och vilket hot den står under. När jag skriver detta är det dock fortfarande sommar och de sista aktörerna och besökarna har just lämnat Gotland. Men jag tror – tyvärr – inte att det som hände under de soliga dagarna i Visby kommer att vara utagerat när hösten kommer. Jag är rädd att det är tvärtom.

 

Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) – en organisation som Säpo säger ”har förmåga att begå allvarliga brott som skulle kunna klassas som terrorattentat” – fick tillstånd av polisen att demonstrera i Almedalen. Nazister höll tal och hetsade mot judar påhejade av personer dömda för våldsbrott. Flera personer blev attackerade av medlemmar i Nordiska Motståndsrörelsen och än fler upplevde hot och obehag.

 

NMR sökte och fick tillstånd att ställa upp sitt bokbord precis intill lokalerna där ungdomssektionen i Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, vistades. På grund av den otrygga situationen – närvaron av en organisation med medlemmar som dömts för delaktighet i hatattacker mot RFSL:s lokal i Kristianstad – ställde de in sina evenemang och åkte hem. De fick kritik och kallades fega. De borde stått på sig, skrevs det på Twitter. Men det är mycket begärt att den som känner fara för sitt liv ska stanna.

 

Under min utbildning lärde jag mig att det offentliga rummet lär oss om demokrati och rättvisa. För mig som landskapsarkitekt ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter – att värna det offentliga rummet. Rätten till det är en av grundvärderingarna i en demokrati.

 

Men det är ingen självklarhet. Möjligheten att tryggt använda våra gemensamma offentliga platser människor. När personerna som skapar otrygghet är nazister är det rimligt att fråga om det offentliga rummet verkligen är gemensamt.

 

Vi behöver värna och vårda det offentliga rummet. Vi behöver visa att vi värderar det och vi behöver kämpa för det. Det är ett pågående arbete att hålla det offentliga rummet öppet och tillgängligt. Både det offentliga rummet i dess ideologiska betydelse och faktiska platser. Att rättigheter en gång är vunna betyder inte att de är fredade för alltid och att de inte riskerar att förloras. Många människor har kämpat hårt och länge för exempelvis hbtq-personers rätt och upprättelse. Det vi såg i Almedalen i somras var ett tydligt exempel på hur hotade de rättigheterna är. Och det är ett stort demokratiskt problem, ett hinder för demokrati. Att hota och skrämma är en effektiv metod att tysta människor.

 

Det räcker inte för arrangörer och makthavare att sätta upp regnbågsflaggor i Visby. Det räcker inte att säga att man som arrangör inte kan göra något för att hindra NMR från att sabotera och sprida skräck på ett av Sveriges största arrangemang för demokratiska frågor.

 

Det är inte bara just de platser som NMR av polisen tillåts att demonstrera på som blir ockuperade av odemokratiska krafter. Det är inte bara just under den tiden som demonstrationer pågår som människor hotas, känner sig rädda och är hindrade från att tryggt använda sin stad. Blotta vetskapen om att dessa odemokratiska krafter finns etsar sig fast, dröjer sig kvar och rädslan sprider sig.

 

Det offentliga rummet är hotat. Och vi behöver verkligen värna och vårda det.

KARIN ANDERSSON